Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Main Content

Seat Availability

Dator för informationssökning / Computer for information retrieval
Datorerna får bara användas för informationssökning eller till distansundervisning och examination.
The computers may only be used for information retrieval or access to distance learning and examination.

 

   Available    Your Booking    Reserved